Obsługa prawna

Radcowie prawni Uliasz i Wagner oferują kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz osób i jednostek organizacyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej lub zawodowej. Udzielamy pomocy zarówno doraźnej, jak i w ramach umów o stałą obsługę prawną.

Porady prawne

Radcowie Prawni Uliasz i Wagner zajmują się zagadnieniami prawnymi z różnych dziedzin prawa materialnego oraz procesowego, przede wszystkim cywilnego i gospodarczego, ale także administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zastępstwo procesowe

Spraw nie powierzamy aplikantom. Prowadzimy je w całości osobiście.

Obszar działania

Radcowie Prawni Uliasz i Wagner zajmują się zagadnieniami prawnymi z różnych dziedzin prawa materialnego oraz procesowego, przede wszystkim cywilnego i gospodarczego, ale także administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym w następujących zakresach:

- przygotowania i opiniowania umów,
- negocjacji biznesowych,
- tworzenia i przekształcania spółek, dokonywania czynności korporacyjnych,
- postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie,
- dochodzenia roszczeń, ich zabezpieczenia i egzekwowania,
- spraw o rozwód i podział majątku,
- stwierdzenia nabycia spadku i dokonania jego działu,
- postępowań upadłościowych, w tym złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości, także konsumenckiej,
- postępowań rejestrowych (księgi wieczyste, rejestr przedsiębiorców, rejestr zastawów),
- współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi,
- postępowań przed organami administracji publicznej.